Oslo, Norge
info@edinorge.com

Vitaminer E (fakta)

EDINorge

Vitaminer E (fakta)

Det er foreløpig funnet åtte stoffer i vitamin E-gruppen, også kalt tokoferolene, som ble oppdaget i 1922.

Vitamin E har tilsvarende virkning som selen, men de to stoffeneerstatter ikke hverandre. Tvert imot er de innbyrdes avhengige og forsterker virkningen av hverandre. For eksempel gjør vitamin E det lettere å ta opp selen. Sammen har de stor effekt som antioksidanter ved å beskytte cellene mot frie radikaler.

Vitamin E lagres i kroppens fettdepoter og de fleste organer. Syntetisk jern og p-piller hemmer opptaket av vitamin E, mens vitamin C forsterker virkningen.

Dyreforsøk viser at vitamin E på grunn av sin antioksidantvirkning bekytter knoklene mot kalksvinn. Det er svært sannsylig at vitamin E har sammevirkning på knoklene hos mennesker, og det er derfor egnet til å forebygge benskjørhet.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *